Římskokatolická farnost Keblov


Pastorační rada farnosti

Ustavení pastorační rady farnosti

K 20. 9. 2009 byla ustavena pastorační rada farnosti Keblov ve složení:

P. Maximilián Roman Rylko, O.Praem – předseda

Ing. Jaroslav Brzoň – místopředseda

Ludmila Čadilová – zapisovatelka

Ludmila Martínková

Lenka Vítová – zvolena zástupkyní v ekonomické radě

Jana Vlková

Josef Dufek

Jana Lebedová

Pavel Dušek

Stanovy pastoračních rad Arcidiecéze pražské

Stanovy

Zápisy ze zasedání pastorační rady

Zápis ze zasedání Pastorační rady X 2010
Zápis ze zasedání Pastorační rady XI 2011
Zápis ze zasedání Pastorační rady XII 2011
Zápis ze zasedání Pastorační rady XIII 2011
Zápis ze zasedání Pastorační rady XIV 2011
Zápis ze zasedání Pastorační rady XV 2011
Zápis ze zasedání Pastorační rady XVI 2011
Zápis ze zasedání Pastorační rady XVII 2012
Zápis ze zasedání Pastorační rady XVIII 2012

22.09.2019 - Přidáno: Dopis pro zájemce ke svátosti biřmování

22.09.2019 - Přidáno: Přihláška na svátost biřmování 2021

31.08.2019 - Přidáno: Rozvrh hodin náboženství

15.01.2017 - Přidáno: Výsledky Tříkrálové sbírky 2019

28.04.2018 - Přidáno: Přihláška na motoobnovu

15.01.2018 - Přidáno: Foto - Jáhenské svěcení Václava Rylka

14.01.2017 - Přidáno: Výsledky Tříkrálové sbírky 2018

25.09.2017 - Přidáno: Rozvrh hodin náboženství

12.06.2017 - Přidáno: Přihláška do náboženství

15.01.2017 - Přidáno: Výsledky Tříkrálové sbírky 2017

04.07.2016 - Přidáno: Přihláška do náboženství

23.05.2016 - Přidáno: Publikace - Křesťan a islám

01.04.2016 - Přidáno: Foto - Křížová cesta P. Josefa Toufara ve Sněti

16.01.2016 - Přidáno: Výsledky Tříkrálové sbírky 2016

31.09.2015 - Přidáno: Rozvrh hodin náboženství

03.07.2015 - Přidáno: Foto - Poděkování za 20 let kněžství o. Maximiliána

19.06.2015 - Přidáno: Přihláška do náboženství

15.05.2015 - Přidáno: Školní výlet z náboženství - přihláška

15.05.2015 - Přidáno: Noc kostelů 2015 - Ježov

15.05.2015 - Přidáno: POZOR!!! Změna bohoslužeb!

06.04.2015 - Přidáno: Přihláška na tábor

13.01.2015 - Přidáno: Výsledky Tříkrálové sbírky 2015

05.01.2015 - Přidáno: Rezervace míst na farní ples 2015

18.12.2014 - Aktualizováno: Kalendář akcí

08.12.2014 - Přidáno: Přihláška k biřmování

18.10.2014 - Přidáno: Rozvrh hodin náboženství

18.06.2014 - Přidáno: Přihláška do náboženství

12.05.2014 - Přidáno: Noc kostelů 2014 - Snět

12.05.2014 - Přidáno: Video z kardinálského žehnání v Keblově 2014

06.04.2014 - Přidáno: Týden modliteb za mládež – brožurka

06.04.2014 - Přidáno: Přihláška na tábor

06.01.2014 - Přidáno: Výsledky Tříkrálové sbírky 2014

Více zde


13.10.2019 - 28. neděle v mezidobí